Privacyverklaring

Bij ROSS hechten we veel waarde aan de privacy en bescherming van gevoelige informatie van onze gebruikers. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, delen en beveiligen, en welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonlijke informatie.
* Verzamelde informatie
We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het leveren van onze producten en diensten. Dit kan onder meer de volgende informatie omvatten:
* Naam, contactgegevens en factureringsinformatie bij het plaatsen van een bestelling.
* Gebruikersaccountinformatie, inclusief inloggegevens en voorkeuren.
* Communicatie met onze klantenservice, inclusief e-mailcorrespondentie en telefoongesprekken.
* Gegevens verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën bij het bezoeken van onze website.
* Gebruik van informatie
We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:
* Het leveren van de gevraagde producten en diensten.
* Het beheren en onderhouden van gebruikersaccounts.
* Het verbeteren van onze producten, diensten en website.
* Het verstrekken van relevante informatie en updates over onze producten en aanbiedingen, indien gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven.
* Gegevensbeveiliging
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking te voorkomen. Dit omvat het gebruik van versleuteling, beveiligde toegangscontroles, firewalls en regelmatige beveiligingsaudits.
* Gegevensdeling
We delen persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:
* Met betrouwbare derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten, zoals betalingsverwerkers of verzendpartners. Deze partijen hebben beperkte toegang tot de gegevens en mogen deze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn ingeschakeld.
* In overeenstemming met de wet of een gerechtelijk bevel, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van [Bedrijfsnaam] en onze gebruikers te beschermen.
* Bewaartermijn
We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor het beoogde doel of zoals vereist door de wet. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze veilig verwijderd of geanonimiseerd.
* Rechten van gebruikers
Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen het verwerken van hun gegevens of hun toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons opte nemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.
* Cookies en vergelijkbare technologieën
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om het gebruikersgemak te verbeteren, het website verkeer te analyseren en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Gebruikers kunnen hun cookie-instellingen beheren via de instellingen van hun webbrowser.
* Externe links
Onze website kan links bevatten naar externe websites of diensten waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van deze externe partijen. We raden gebruikers aan om het privacybeleid van deze websites te lezen voordat ze persoonlijke informatie verstrekken.
* Wijzigingen in het privacybeleid
Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. We raden gebruikers aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren op updates. Belangrijke wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de website of via e-mail.
* Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, kunnen gebruikers contact met ons opnemen via mail (info@rossovens.com) of telefoon (085 080 59 39)
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 04-08-2023.